‘S-Gravenhage – Dirk Hoogenraadstraat 104 – Photo 4